Symposium 

De actuele betekenis van Bonifatius voor kerk-zijn in de 21 e-eeuw 

Bonifatius (672 – 754) is van eminent belang geweest voor de kerstening van de Noordelijke Nederlanden. Hij werd gedreven door een evangelisch ideaal, maar betoonde zich ook een zakelijke organisator, met een specifieke visie op kerk-zijn in een verdeelde wereld.

Kan zijn figuur over de afstand van vele eeuwen, ons op weg helpen bij de lastige vragen waar we in kerk en maatschappij voor worden gesteld? En zo ja, wat zou dan die betekenis kunnen zijn? 

Deze en andere vragen komen aan de orde op het mini-symposium dat op 4 juni wordt georganiseerd in het kader van het tweede Bonifatiusfestival dat in en rond de dorpskerk wordt gehouden. Deze kerk draagt sinds een aantal jaren de naam van de heilige Bonifatius, als een bewuste hedendaagse verbinding met het verleden.
Sprekers op dit symposium zijn Hinne Wagenaar, als pionierend predikant verbonden aan Nijkleaster te Jorwert en Jacobine Gelderloos, werkzaam voor de Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Er is ruime gelegenheid voor discussie en gesprek.
Aansluitend is er exclusief voor de deelnemers aan het symposium, een uitvoering van de Bonifatius Passie. Een productie van Ina Sijtsma (tekst) en Anne E. de Bruijn (muziek), waarin het leven van Bonifatius op een poëtische wijze wordt weergegeven. 

Het symposium wordt vervolgens afgesloten met een uitgebreide lunch, waarna er eventueel gelegenheid is aan andere onderdelen van het festivalprogramma mee te doen.

Boek je tickets in het oranje venster.

Tickets Symposium 

Kosten zijn 35,- euro per persoon inclusief servicekosten. 
Dit symposium is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Kerk & Wereld.

Programma:
9.00 ontvangst met koffie en thee in de kerk
9.30 opening symposium en lezing door Hinne Wagenaar
10.15 koffie/ thee
10.30 lezing door Jacobine Gelderloos
11.15 vragen en gesprek onder leiding van Bert Altena (predikant te Vries)
11.45 uitvoering Bonifatius Passie
12.30 afsluitende lunch inbegrepen